Aktualności 09-01-2012

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w deklaracji PIT-39?

Wszystkie osoby, które w ubiegłym roku sprzedały dom lub mieszkanie kupione od 1 stycznia 2009 r., muszą do 30 kwietnia 2012 r. złożyć deklarację PIT-39. Wypełnienie tej deklaracji nie jest proste, bo będą jeszcze obowiązywały trzy warianty rozliczania transakcji sprzedaży nieruchomości. Warto więc zapoznać się z zasadami rozliczeń, gdyż u podatników, którzy nie dopełnią nałożonych ustawowo obowiązków, powstanie zaległość podatkowa. Dodatkowo fiskus może na nich nałożyć sankcje karne skarbowe. Rozliczenie PIT za 2011 r. jest ostatnim, w którym podatnicy opodatkowują zbycie nieruchomości, stosując trzy warianty ustawowe. Każdy z nich uzależniony jest od daty nabycia nieruchomości. Dla podatników kluczowe daty to 31 grudnia 2006 r., okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r. Podatnicy, którzy kupili nieruchomość do końca 2006 roku, jej sprzedaż rozliczają na zasadach obowiązujących w ustawie o PIT do końca 2006 roku. Od takiej transakcji będą musieli zapłacić 10% zryczałtowany podatek, płacony od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Inne zasady zastosują osoby, które nabyły nieruchomość w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. One rozliczą sprzedaż nieruchomości na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. W tym przypadku do urzędu skarbowego będą musiały wpłacić 19% podatek dochodowy, który jest płacony od dochodu. Trzeci wariant zastosują osoby, które sprzedały nieruchomość nabytą od 1 stycznia 2009 r. W tym przypadku trzeba zapłacić 19% podatek dochodowy od osób fizycznych, również płacony od dochodu.

Źródło: Gazeta Prawna