Aktualności 27-01-2016

W tym roku jeden dzień więcej na wysłanie wielu deklaracji

31 stycznia to termin złożenia licznych formularzy podatkowych przez podmioty działające jako płatnicy PIT. W 2016 r. jest to niedziela, więc czas na przekazanie danych do urzędu mija 1 lutego. Zgodnie z art. 12 ?§ 5 o.p., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Źródło: Rzeczpospolita