Aktualności

Nie trzeba płacić podatku od podziału majątku małżonków

27-07-2011
Mąż i żona, podpisując umowy o podział majątku wspólnego, nie muszą tego zgłaszać w urzędzie skarbowym. Umowy te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - wyjaśnił dyrektor Izby ...

Jak udokumentować w świetle rachunkowości premie pieniężne

26-07-2011
Przepisy ustawy o rachunkowości nie wskazują wprost jakie dowody księgowe powinny być podstawą ujmowania określonych zdarzeń w księgach rachunkowych. W art. 20-21 uor wskazane zostały tylko rodzaje dokumentów, ...

Fiskus buduje nowy rejestr

26-07-2011
Od 1 września br. uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, związane jest to z koniecznością przeniesienia aktualnych danych ...

Lokaty antybelkowe nie znikną

26-07-2011
Ministerstwo Finansów nie skieruje ponownie na posiedzenie Rady Ministrów projektu zmian w Ordynacji podatkowej, który zmierzał do likwidacji jednodniowych lokat tzw. "antybelkowych" - poinformowało ...

Nowe zasady wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dziecko

18-01-2011
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulująca zasady rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dziecko. Co ...

Nowelizacja ustawy o VAT - zmiany stawek VAT

22-10-2010
W dniu 9 września 2010 r. opublikowany został rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Planowana nowelizacja zakłada wprowadzenie zmian w zakresie wysokości ...